جلسه ۹۱ دروس معرفت نفس

نظام هستی هدفی جز تعالی من و شما ندارد و اگر شما به طرف حق نروید او به سمت شما می آید.

علم امام ، علم به اسرار موجودات است و اگر بخواهند آن را دارند اما همیشه به حق تعالی توجه دارند. حیوانات از خداوند اسم شریف سمیع و بصیر را می خواهند(به نقل از حاجی سبزواری ) و خداوند آنها را مستقیما تعلیم نمی دهد.

فرشته ها نیز مستقیما با خداوند رابطه مستقیم ندارند بلکه آنها شاگرد انسان است و تنها جایی که

خداوند با موجودی رابطه مستقیم دارد با انسان است و قابلیت باید تعیین سرنوشت کند.

علم یعنی حضور یعنی هرکس عالم تر است حاضر تر است(علم حقیقی) و هرچه انسان عالم تر می شود تصرف اش کمتر می شود. مثلا می گوییم حضرت علی در نماز انگشتری را به فقیر داد خب علی داد اما با واسطه یعنی از طرف حق و عالم به سرالقدر می داند که به که بدهند و به که ندهند

جلسه ۹۲دروس معرفت نفس

خداوند می فرماید اگر کسی با دست خودش سلامتی خودش را به خطر بیاندازد من کاری برای شفای وی نمی کنم مگر در مواردی.

عمل ما بر نسل های آینده اثر می گذارد و همچنین فرزندان شما.

همین که به سمت قبله ایستادید و نماز خواندید از تک تک موجودات نظام وجود دارید تشکر می کنید. زبان تشکر از نظام هستی داشته باشید.

نفس را مشغول بدار که اگر آن را مشغول نکنی او تو را مشغول می کند.

اگر نفس خسته شود دل شکسته و آباد می شود.

تمام موجودات حقایق دارند اما ما باید حقایق را بگیریم

جلسه ۹۳دروس معرفت نفس

اگر قیاس به میان نیاید شر به ذهن نمی آید.

نباید انتظار داشت که عالم را برای ما آفریده اند و هر چه بخواهیم برای ما حاضر شود و هرچه بگوییم بشود.

جزئیات در عالم اصل نیست مثلا من و شما می آییم و می رویم و نمی شود هرچه ما به خیالمان درست بود همان شود.

آنهایی که می خواهند واقعا به حقیقت برسند نباید توقف کنند و یک ذره بدی نباید داشته باشند و واجبات و محرمات را بپاید.

در مسیر راه صبر داشته باشید و کاری به بقیه نداشته باشید و کار خودتان را بکنید.

ما باید از این جهنم کثرت به بهشت وحدت برسیم و نفی خاطرات جانکاه است.

تمام کثرات باشند اما اصل این باشد که شما ساخته شوی و آن تعلقی که نمی گذارد شما به وحدت برسی آن شیطان شماست

جلسه ۹۴ دروس معرفت نفس

امتحان ما در هر موقع مطابق با حال ماست و در امتحان سخت است که خمیره ها خودشان را نشان میدهد

تا سن به 40 نرسد آن پختگی و ثبات قدم و سلامت جان استقرار پیدا نمی کند و اگر درخودتان ناآرامی و ناثباتی قدم می بینید زیر 40 معمولا اینطورست ولی اگر بالای 40 باشید و این حال برای شما پیش بیاید مشکل ذاتی است که عموما اینطور نیست

الحمدالله که رهبر کشورمان ثابت قدم و استوار و اطمینان نفس و یقین به خدا دارد که بافشار مردم از حق برنمی گردد.

خودتان را پاک نگه دارید کار درست می شود و باید سرپناه دینی و علمی بگیرید و استوار.

نطفه - اجتماع - مربی - معاشر از 4 اصولی هستند که در انسان 4 رکن اساسی برای انسان شدن هستند.

جلسه ۹۵دروس معرفت نفس

خیر به ذات و شر بالاعرض است .در نظام هستی شر بذات نداریم .

عارف ذاتا با خداست .

در کارهای علمی عجله نکنید چون با عجله به مقصود آنطوری که باید نمی رسیم .

تفسیر انفسی قرآن کریم باید از خودت برخیزد منتهی باید کانال وجودی پاک باشد

جلسه ۹۶دروس معرفت نفس

اگر بخواهید موجودات را تک تک ببینید قهرا مقایسه می کنید و به خیال خودت وجود این شی شر است و وجود شی دیگر خیر ؛ باید موجودات را به صورت مجموعه نظام هستی نگاه کنی و با مجموع نگاه کردن بهتر از این بافت نمی توان یافت.

تمام اشیا استعداد دارند اما اگر قرار باشد همه به کمال برسد نمی شود چون نظام هستی محدود است برای همین یکسری موانع هست . مثلا اگر قرار باشد تمام تخم های نارنج به ثمر برسند جای در زمین باقی نمی ماند. عالم طوری تنظیم شده که همه با هم زندگی کنند

و همه چیز بر نظم محض است.

شیطان موجودی است که به دل می آید تا تعلقات فرد را قطع کند .

خداوند فرمود : به عزتم به کبریایم به جلالم قسم هر چیزی که به غیر از من امید وار شدی من قطع اش می کنم .که یا در این نشئه با موت اختیاری با در آن نشئه با موت طبیعی.

خب چرا ؟ چون طبع اولیه هر شخص به حق گرایش دارد مثلا چه موجودی هست که به عدم تمایل داشته باشد

مرگ در متن اش حیات است.

جلسه ۹۷دروس معرفت نفس

ما بیش از یک وجود نداریم .

کلید حل تمام معما ها همان توحید صمدی قرآنی است که باید چشیده شود.

لذت در علم مرکب خوابیده وگرنه همه علم بسیط را دارند فقط یادشان رفته .

وجود خلق نمی شود وجود متحقق است و قاعده هر شی وجود آن شی است

جلسه ۹۸دروس معرفت نفس

زمان ظهور حضرت مهدی جزء حقایق نظام هست و حتی خود حضرت هم باخبر نیستند .

جزء منتظران عقلانی و انسانی بقیه الله باشید چون زمان و مکان ندارد.

ابن عربی آیه : ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا را اینطور تعبیر می کند : تمام گمراهی ها به یک نحوی هدایت است و شیطان اسم شریف هادی است به سمت گمراهی و هدایت هم به ذات است و گمراهی بلاعرض و همیشه عرض به ذات بر می گردد.

چیزی که در نزد مادون خوش است در نزد مافوق ناخوش است.

اگر یک شی داشته باشیم که نامتناهی باشد و بخواهیم یک شی دیگر که نامتناهی است کنارش بگذاریم پس شی اول نامتناهی نبوده و متناهی بوده.

تمام حد بینی ها ، تمام شر بینی ها زیر سر وحدت عددی است

جلسه ۹۹دروس معرفت نفس

ارتباط ما با خواهر ، عمو ، خاله و .. به واسطه رحم است و آنهایی که رحم ما هستند محرم هستند .

این نشئه طبیعت به عنوان مادر برای ماست و نشئه عقل به عنوان پدر. برنامه تفکر برنامه صله رحم با عالم است.

به تمثلات رسیدن نشانه انسان شدن نیست چه اینکه شمر در واقعه کربلا حضرت صدیقه را تمثل دیدند اما شمر کجا و ابی عبدالله کجا.

برگی از درخت نمی افتد مگر اینکه در آن اسراری نهفته است.

کتاب انسان ساز نیست ، انسان انسان ساز است .

جلسه ۱۰۰دروس معرفت نفس

همین گیر و دار روزگار سبب نزول حقایق و اسرار است .

نکته پزشکی : آب دهان انسان اگر در دهان مار ریخته شود مار جان می دهد و برلعکس .

بهشت بذات است و جهنم بالعرض . خیر مطلق و شر نسبی است